Łódzka Kolej Aglomeracyjna

36WEd-003
94 51 2 141 064-7    PL-LKA
94 51 2 141 066-2    PL-LKA
94 51 2 141 065-4    PL-LKA

36WEd-003 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.11.2018NEWAG NS