Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-003
94 51 2 141 064-7    PL-LKA
94 51 2 141 066-2    PL-LKA
94 51 2 141 065-4    PL-LKA

36WEd-003 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.11.2018 NEWAG NS