Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-002
94 51 2 141 061-3    PL-LKA
94 51 2 141 063-9    PL-LKA
94 51 2 141 062-1    PL-LKA

36WEd-002 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.11.2018 NEWAG NS