Łódzka Kolej Aglomeracyjna

36WEd-002
94 51 2 141 061-3    PL-LKA
94 51 2 141 063-9    PL-LKA
94 51 2 141 062-1    PL-LKA

36WEd-002 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.11.2018NEWAG NS