Łódzka Kolej Aglomeracyjna

36WEd-001
94 51 2 141 058-9    PL-LKA
94 51 2 141 060-5    PL-LKA
94 51 2 141 059-7    PL-LKA

36WEd-001 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.11.2018NEWAG NS