Łódzka Kolej Aglomeracyjna
36WEd-001
94 51 2 141 058-9    PL-LKA
94 51 2 141 060-5    PL-LKA
94 51 2 141 059-7    PL-LKA

36WEd-001 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.11.2018 NEWAG NS