Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
EN63A-050 / 36WEa-050
94 51 2 141 021-7    PL-PREG
94 51 2 141 023-3    PL-PREG
94 51 2 141 022-5    PL-PREG

36WEa-050 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 17.09.2018 NEWAG NS