Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

EN63A-047
94 51 2 141 036-5    PL-PREG
94 51 2 141 037-3    PL-PREG
94 51 2 141 038-1    PL-PREG

36WEa-047 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.05.2018NEWAG NS