Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

EN63A-045
94 51 2 141 030-8    PL-PREG
94 51 2 141 031-6    PL-PREG
94 51 2 141 032-4    PL-PREG

36WEa-045 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.04.2018NEWAG NS