Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

EN63A-042
94 51 2 140 937-5    PL-PREG
94 51 2 140 938-3    PL-PREG
94 51 2 140 939-1    PL-PREG

36WEa-042 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.02.2018NEWAG NS