Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

EN63A-040
94 51 2 140 931-8    PL-PREG
94 51 2 140 932-6    PL-PREG
94 51 2 140 933-4    PL-PREG

36WEa-040 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.02.2018NEWAG NS