Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

EN63A-039
94 51 2 140 928-4    PL-PREG
94 51 2 140 929-2    PL-PREG
94 51 2 140 930-0    PL-PREG

36WEa-039 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.07.2017NEWAG NS