Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

EN63A-037
94 51 2 140 922-7    PL-PREG
94 51 2 140 923-5    PL-PREG
94 51 2 140 924-3    PL-PREG

36WEa-037 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.06.2017NEWAG NS