Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
EN63A-036
94 51 2 140 919-3    PL-PREG
94 51 2 140 920-1    PL-PREG
94 51 2 140 921-9    PL-PREG

36WEa-036 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.06.2017 NEWAG NS