Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

EN63A-034
94 51 2 140 913-6    PL-PREG
94 51 2 140 914-4    PL-PREG
94 51 2 140 915-1    PL-PREG

36WEa-034 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.06.2017NEWAG NS