Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

EN63A-033
94 51 2 140 910-2    PL-PREG
94 51 2 140 911-0    PL-PREG
94 51 2 140 912-8    PL-PREG

36WEa-033 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.05.2017NEWAG NS