Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
EN63A-032
94 51 2 140 907-8    PL-PREG
94 51 2 140 908-6    PL-PREG
94 51 2 140 909-4    PL-PREG

36WEa-032 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.05.2017 NEWAG NS