Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
EN63A-031
94 51 2 140 904-5    PL-PREG
94 51 2 140 905-2    PL-PREG
94 51 2 140 906-0    PL-PREG

36WEa-031 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.05.2017 NEWAG NS