Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
EN63A-030 / 36WEa-030
94 51 2 140 697-5    PL-PREG
94 51 2 140 698-3    PL-PREG
94 51 2 140 699-1    PL-PREG

36WEa-030 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.03.2017 NEWAG NS