Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
EN63A-028 / 36WEa-028
94 51 2 140 691-8    PL-PREG
94 51 2 140 692-6    PL-PREG
94 51 2 140 693-4    PL-PREG

36WEa-028 / 2016
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 17.08.2016 NEWAG NS