Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
EN63A-027 / 36WEa-027
94 51 2 140 688-4    PL-PREG
94 51 2 140 689-2    PL-PREG
94 51 2 140 690-0    PL-PREG

36WEa-027 / 2016
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 17.08.2016 NEWAG NS