Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

POLREGIO
Opolski Zakład w Opolu
EN63A-026 / 36WEa-026
94 51 2 140 700-7    PL-PREG
94 51 2 140 702-3    PL-PREG
94 51 2 140 701-5    PL-PREG

36WEa-026 / 2016
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.06.2016 NEWAG NS
A 24.06.2019 NEWAG NS