Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

EN63A-025 / 36WEa-025
94 51 2 140 557-1    PL-PREG
94 51 2 140 558-9    PL-PREG
94 51 2 140 559-7    PL-PREG

36WEa-025 / 2015
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.04.2015NEWAG NS