Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
EN63A-024 / 36WEa-024
94 51 2 140 554-8    PL-PREG
94 51 2 140 555-5    PL-PREG
94 51 2 140 556-3    PL-PREG

36WEa-024 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 09.04.2015 NEWAG NS
P4/1 23.12.2020 NEWAG NS