Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

EN63A-023 / 36WEa-023
94 51 2 140 551-4    PL-PREG
94 51 2 140 552-2    PL-PREG
94 51 2 140 553-0    PL-PREG

36WEa-023 / 2015
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.03.2015NEWAG NS