Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
EN63A-022
94 51 2 140 532-4    PL-PREG
94 51 2 140 533-2    PL-PREG
94 51 2 140 534-0    PL-PREG

36WEa-022 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.03.2015 NEWAG NS
P4/1 08.06.2021 NEWAG NS