Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
EN63A-020 / 36WEa-020
94 51 2 140 526-6    PL-PREG
94 51 2 140 527-4    PL-PREG
94 51 2 140 528-2    PL-PREG

36WEa-020 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.02.2015 NEWAG NS
P4/1 30.04.2021 NEWAG NS