Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63A-019
94 51 2 140 545-6    PL-PREG
94 51 2 140 546-4    PL-PREG
94 51 2 140 547-2    PL-PREG

36WEa-019 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.02.2015 NEWAG NS
P4/1 17.12.2021 SPS Mieczkowski