Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

EN63A-018
94 51 2 140 542-3    PL-PREG
94 51 2 140 543-1    PL-PREG
94 51 2 140 544-9    PL-PREG

36WEa-018 / 2015
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.11.02.2015NEWAG NS