Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN63A-018
94 51 2 140 542-3    PL-PREG
94 51 2 140 543-1    PL-PREG
94 51 2 140 544-9    PL-PREG

36WEa-018 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 11.02.2015 NEWAG NS
P4/1 05.10.2021 NEWAG NS