Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
EN63A-017
94 51 2 140 539-9    PL-PREG
94 51 2 140 540-7    PL-PREG
94 51 2 140 541-5    PL-PREG

36WEa-017 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.01.2015 NEWAG NS
P4/1 23.09.2021 NEWAG NS