Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie

EN63A-017
94 51 2 140 539-9    PL-PREG
94 51 2 140 540-7    PL-PREG
94 51 2 140 541-5    PL-PREG

36WEa-017 / 2015
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.01.2015NEWAG NS