Koleje Dolnośląskie

36WEa-016
94 51 2 140 523-3    PL-KD
94 51 2 140 524-1    PL-KD
94 51 2 140 525-8    PL-KD

36WEa-016 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.11.12.2014NEWAG NS