Koleje Dolnośląskie
36WEa-015
94 51 2 140 520-9    PL-KD
94 51 2 140 521-7    PL-KD
94 51 2 140 522-5    PL-KD

36WEa-015 / 2014
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.11.2014 NEWAG NS