Koleje Dolnośląskie

36WEa-015
94 51 2 140 520-9    PL-KD
94 51 2 140 521-7    PL-KD
94 51 2 140 522-5    PL-KD

36WEa-015 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.11.2014NEWAG NS