Koleje Dolnośląskie

36WEa-014
94 51 2 140 517-5    PL-KD
94 51 2 140 518-3    PL-KD
94 51 2 140 519-1    PL-KD

36WEa-014 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.11.2014NEWAG NS