Koleje Dolnośląskie
36WEa-013
94 51 2 140 514-2    PL-KD
94 51 2 140 515-9    PL-KD
94 51 2 140 516-7    PL-KD

36WEa-013 / 2014
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2014 NEWAG NS