Koleje Dolnośląskie

36WEa-012
94 51 2 140 511-8    PL-KD
94 51 2 140 512-6    PL-KD
94 51 2 140 513-4    PL-KD

36WEa-012 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.09.2014NEWAG NS