Koleje Dolnośląskie
36WEa-012
94 51 2 140 511-8    PL-KD
94 51 2 140 512-6    PL-KD
94 51 2 140 513-4    PL-KD

36WEa-012 / 2014
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2014 NEWAG NS