Koleje Dolnośląskie

36WEa-011
94 51 2 140 508-4    PL-KD
94 51 2 140 509-2    PL-KD
94 51 2 140 510-0    PL-KD

36WEa-011 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.08.2014NEWAG NS