SKM Warszawa
35WE-009 / 507
94 51 2 160 121-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 122-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 123-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 124-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 125-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 126-0    PL-SKMWA

35WE-009 / 2013
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.02.2013 NEWAG NS
P4/1 13.04.2017 NEWAG NS
P4/2 19.11.2020 NEWAG NS