SKM Warszawa
35WE-008 / 509
94 51 2 160 133-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 134-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 135-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 136-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 137-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 138-5    PL-SKMWA

35WE-008 / 2013
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.07.2013 NEWAG NS
P4/1 24.08.2017 NEWAG NS
P4/2 15.02.2021 NEWAG NS