SKM Warszawa
35WE-006 / 506
94 51 2 160 109-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 110-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 111-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 112-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 113-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 114-6    PL-SKMWA

35WE-006 / 2012
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.08.2012 NEWAG NS
P4/1 16.08.2016 NEWAG NS
P4/2 22.09.2020 NEWAG NS