SKM Warszawa
35WE-004 / 504
94 51 2 160 097-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 098-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 099-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 100-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 101-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 102-1    PL-SKMWA

35WE-004 / 2012
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.07.2012 NEWAG NS
P4/1 06.07.2016 NEWAG NS
P4/2 09.06.2020 NEWAG NS