SKM Warszawa
35WE-003 / 503
94 51 2 160 091-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 092-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 093-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 094-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 095-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 096-5    PL-SKMWA

35WE-003 / 2012
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.06.2012 NEWAG NS
P4/1 28.07.2016 NEWAG NS
P4/2 24.08.2020 NEWAG NS