SKM Warszawa
35WE-001 / SKMWA 501
94 51 2 160 079-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 080-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 081-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 082-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 083-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 084-1    PL-SKMWA

35WE-001 / 2012
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 11.06.2012 NEWAG NS
P4/1 14.06.2016 NEWAG NS
P4/2 12.03.2020 NEWAG NS
P4/3 29.03.2024 Public Transport Service