Koleje Śląskie
34WEa-004
94 51 2 140 770-0    PL-KSL
94 51 2 140 771-8    PL-KSL

34WEa-004 / 2018
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.04.2018 PESA Bydgoszcz