Koleje Šl±skie

34WEa-003
94 51 2 140 768-4    PL-KSL
94 51 2 140 769-2    PL-KSL

34WEa-003 / 2018
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.03.2018PESA Bydgoszcz