Koleje Śląskie
34WEa-002
94 51 2 140 766-8    PL-KSL
94 51 2 140 767-6    PL-KSL

34WEa-002 / 2017
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.12.2017 PESA Bydgoszcz