Koleje Śląskie
34WEa-001
94 51 2 140 764-3    PL-KSL
94 51 2 140 765-0    PL-KSL

34WEa-001 / 2017
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 02.12.2017 PESA Bydgoszcz