Koleje Šl±skie

34WEa-001
94 51 2 140 764-3    PL-KSL
94 51 2 140 765-0    PL-KSL

34WEa-001 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.02.12.2017PESA Bydgoszcz