Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
31WEbb-018
94 51 2 141 929-1    PL-PREG
94 51 2 141 931-7    PL-PREG
94 51 2 141 932-5    PL-PREG
94 51 2 141 930-9    PL-PREG

31WEbb-018 / 2024
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2024 NEWAG NS