Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

POLREGIO
Pomorski Zakład w Gdyni
31WEbb-017
94 51 2 141 925-9    PL-PREG
94 51 2 141 927-5    PL-PREG
94 51 2 141 928-3    PL-PREG
94 51 2 141 926-7    PL-PREG

31WEbb-017 / 2024
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.03.2024 NEWAG NS