Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
31WEbb-008
94 51 2 141 917-6    PL-PREG
94 51 2 141 919-2    PL-PREG
94 51 2 141 920-0    PL-PREG
94 51 2 141 918-4    PL-PREG

31WEbb-008 / 2023
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.10.2023 NEWAG NS