Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
31WEbb-005
94 51 2 141 905-1    PL-PREG
94 51 2 141 907-7    PL-PREG
94 51 2 141 908-5    PL-PREG
94 51 2 141 906-9    PL-PREG

31WEbb-005 / 2023
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 11.09.2023 NEWAG NS