Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
31WEbb-004
94 51 2 141 901-0    PL-PREG
94 51 2 141 903-6    PL-PREG
94 51 2 141 904-4    PL-PREG
94 51 2 141 902-8    PL-PREG

31WEbb-004 / 2023
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 11.09.2023 NEWAG NS