Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
31WEbb-003
94 51 2 141 897-0    PL-PREG
94 51 2 141 899-6    PL-PREG
94 51 2 141 900-2    PL-PREG
94 51 2 141 898-8    PL-PREG

31WEbb-003 / 2023
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 11.09.2023 NEWAG NS