Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
31WEbb-002
94 51 2 141 893-9    PL-PREG
94 51 2 141 895-4    PL-PREG
94 51 2 141 896-2    PL-PREG
94 51 2 141 894-7    PL-PREG

31WEbb-002 / 2023
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 11.09.2023 NEWAG NS